tải xuống

Bình Dương: Cảnh báo hồ Dầu Tiếng xả lũ, có thể sẽ gây ngập lụt

 11:01 18/12/2016

Lưu lượng nước hồ Dầu Tiếng được xả lần này sẽ gây ngập lụt một số vùng trũng thấp ven sông Sài Gòn.

Copyright @ 2017. By Laptopcubinhduong.vn